Українська Педаґоґічна Вистава У Львові. Програма Й Інструкції. 1936